אשראי חוץ בנקאי – איכות חיתום ומדד תביעות תקופתי

לפני חודשיים הצגתי את המדד המשפטי לאשראי חוץ בנקאי שמטרתו להשתמש בהליכים משפטיים פומביים כדי לזהות בזמן אירועים בענף החוץ בנקאי. בשל הירידות החדות בענף בחודשיים האחרונים הרבה מאוד משקיעים פנו אליי בשאלה האם קרה משהו בענף או בחברות ספציפיות. משכך נראה לי שזה זמן מצוין לסקור מה אפשר ללמוד מהתביעות בחודשים האחרונים על מה שקורה בענף כרגע.

את העדכון נחלק לשניים – ראשית מדד איכות החיתום שאנו מכירים מהעדכון הקודם, ושנית עדכון מסוג חדש – עדכון תקופתי שמנסה לראות האם חלה הרעה בתקופה האחרונה בענף בכללותו או בחברות ספציפיות.

מדד איכות החיתום – עדכון נובמבר

ראשית נזכיר בקצרה שמדד איכות החיתום מתמקד בחברות ניכיון צ’קים ומנתח את נטיית החברות להגיע לבתי משפט (“התנגדויות ל-100 מ’ תיק אשראי”), להפריש כראוי (“הפרשה לחומס חלקי סכום בהליכים”) ואת הנטיה שלהן להפסיד כשהן מגיעות לבתי משפט (“אחוז התנגדויות שהתקבלו”) (הסבר מלא בפוסט המקורי. זה עדכון שכולל את התיקים בשלוש השנים האחרונות עד לאוקטובר:

(קישור)

כפי שניתן לצפות אין שינוי בדירוג איכות החיתום בחודשיים האחרונים (שוהם בפסגה, ערך בתחתית), לכן כדי להבין מה קורה בענף נתמקד ספציפית בחודשיים האחרונים במטרה לזהות האם חלה הרעה בתנאי הלווים בענף.

מדד תביעות תקופתי – ספט’-אוק’

זה ניתוח כל התיקים שנפתחו בספטמבר-אוקטובר בכל חברות האשראי בחודשיים האחרונים בהשוואה לחודשיים ממוצעים בשלוש השנים האחרונות (מתואם לגודל):

[מי שמעוניין לצפות בפרטים של כל תיק ותיק מוזמן להיכנס לגיליון]

במבט על הענף כולו נראה שבחודשיים האחרונים היו פחות נפילות מבממוצע, עם 55% פחות תיקים ו-23% פחות מהממוצע בסכום שנכנס לתביעות .נראה שהטענה שהירידות נגרמו בשל גל נפילות של קבלנים לא מגובה בעובדות.

שימו לב שבשתי החברות היחידות עם תביעות מעל לממוצע – אס.אר אקורד וגיבוי – ייתכן שהמספר היחסית גבוה לא מייצג. באס.אר יש תביעה גדולה כנגד מנורה על סך 3.7 מ’ שמהווה את רוב הסכום (איני יודע במה מדובר) ובגיבוי שנמצאת במצב קשה ובהליכי פירוק אנחנו רואים גל תביעות כנגד לקוחות שלא שילמו את חובם ועליה של פי 4.3 מהתביעות בתקופה ממוצעת. בנטרול גיבוי (שלמעשה כבר אינה נותנת אשראי) הנתונים של הענף כולו נראים מצוין.
בנוסף – שימו לב שפגרת הקיץ של בית המשפט נמשכת מה-20 לאוגוסט עד ה-5 בספטמבר, כך שלכאורה היינו מצפים שהמספרים בספטמבר יהיו גבוהים ממה שמייצג כי גם תביעות של סוף אוגוסט ייגררו לספטמבר. למרות זאת אנו רואים מספרים תביעות נמוכים.

נקודות בולטות בחברות-

בשוהם כהרגלה אנו רואים מספרי תביעות נמוכים מאוד ואף מתחת לממוצע שלה עצמה. להערכתי זה ישתקף בדוח הקרוב יחד עם עליית הריבית מהרבעון השני שסוף סוף תבוא לידי ביטוי.

מלרן היא החברה שירדה הכי הרבה (~30%) ושקיבלתי עליה הכי הרבה שאלות בחודשיים האחרונים. האם אנחנו מזהים סימני סכנה בנתוני התביעות? להיפך- אנו רואים נתונים טובים ביחס לממוצע כאשר בספט-אוק’ ראינו 95% פחות סכום מתביעות מחודשיים ממוצעים, שזה בהמשך לירידה חדה בסכום בתביעות מתחילת שנת 2022:

כתבתי על מלרן לאחרונה בפוסט על בעיית האמון בחוץ בנקאי ושם אמרתי במפורש שמבחינתי צעד חשוב בהשבת האמון במלרן יהיה רכישת מניות על ידי בעל השליטה . אכן, ימים ספורים לאחר מכן ראינו רצף של רכישת מניות על ידי מואנד בכ-1.5 מיליון שקלים וכנראה הופסקה בגלל הקרבה לדוח ועשויה להימשך לאחריו. כמו כן ראינו הגדלת מסגרת מתאגיד בנקאי יחד עם ערבות בעל שליטה על אותה מסגרת (גם כן סימן חיובי בעיניי). אם כך, ממה נובעת הירידה החדה בחודשים האחרונים? להערכתי מדובר במכירה של מוסדיים, בפרט מור, שבהתחשב בכך שכבר ירדו מבעל עניין לפני כחודש כנראה לא תימשך עוד זמן רב. יש לציין שהדוח כן עשוי להכיל פגיעה מסוימת בעסק בפלורידה בשל ההוריקן שכמובן שאינו מקבל ביטוי בתיקים שנפתחו בישראל. בכל אופן אני לא מאתר הצדקה לירידה בהליכים משפטיים נכון להיום. ייתכן שיש כאן ההזדמנות מעניינת, בפרט כאשר יש מוכר בנייר ובעל השליטה מנוע מלרכוש עד הדוח.

בול מסחר סיימה עם אפס תביעות בחודשיים, שזה כמובן מצוין, אך יש לציין שנוספו באיחור למערכת שתי תביעות נוספות מחודש אוגוסט על סך 1.5 מיליון ש”ח.

במבט שנתי יש לומר שאני לא אוהב בבול את הקפיצה בסכום בהליכים השנה, ומקווה שזה זמני. בכל אופן נראה שזה בא לידי ביטוי בהפרשה שזה חיובי:

בבול יש לשים לב לתיק התנגדות לביצוע שטר בסך 3.5 מיליון ש”ח שככל הנראה התקבל. איני מצליח למצוא מידע נוסף על התיק מעבר לכך אך בהחלט הייתי שמח לברר במה מדובר.

באס.אר אקורד אנו רואים מספרי תביעות גבוהים אך רוב הסכום בהליכים מגיעה מתביעה כלפי מנורה על סך 3.8 מיליון ש”ח. אמנם התביעה הוגשה באוקטובר, אך ייתכן שהארוע שהביא לתביעה יבוא לידי ביטוי בדוח הרבעון השלישי.

במיכמן אמנם היו לא מעט תביעות בחודשים האחרונים, אך נראה שבינתיים ההפרשה מתאימה (מיכמן היחידה שכבר פרסמה והפרישה 1.72 מ’ ברבעון השלישי). נראה שהיא הולכת על סגמנט מסוכן יותר אך התשואה שכבר מגיעה לאזור ה-20% מפצה על כך, לפחות כרגע.

ערך פיננסים המשיכה עם מספרי תביעות גבוהים מאוד יחסית לגודל התיק – אך לפחות איננו רואים האצה בקצב התביעות.

בגיבוי אנחנו רואים גל תביעות, כולל אכיפת שעבודים ופתיחת תיק פירוק כלפי גיבוי עצמה. מכיוון שגיבוי כבר אינה מספקת אשראי נראה שאפשר להיפרד ממנה במעבר הבא.

לסיכום

נראה שלמרות התחושה בשוק ההון ועליית הריבית מצב הלווים בשוק אף טוב יותר משהיה בעבר ובדוחות שפורסמו עד כה בענף (מיכמן, מניף) ראינו מספרים מצוינים. יש שיאמרו כמובן שמדובר בצפי עתידי אך צריך לזכור כי בתחום הצ’קים האשראי הוא בממוצע ל-3 חודשים. אם משבר לא ביטא את עצמו בפתאומיות לחברות יש בדרך כלל מספיק זמן לעשות שינויים נדרשים בתיק. ייתכן שהשוק מפספס הזדמנות מעניינת.

פטור מאחריות
המידע הכלול בסקירה זו מהווה אינפורמציה ראשונית וחלקית בלבד. סקירה זו ו/או המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא. אין לראות בסקירה זו הצעה, המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא לביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או בכל מוצר פיננסי אחר. . האמור בסקירה זו נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים אשר לא נבדק על ידי עורך סקירה זו. במידע הכלול בסקירה זו עלולות להיות טעויות ו/או שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. כמו כן, המידע כולל תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית כלל. העובדות והנתונים המפורטים במסגרת המידע הנמסר זה הינם כפי שידוע (as is), ללא כל ודאות או מתן התחייבות לדיוקם, או לכך שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות במסגרת המידע. עורך הסקירה אינו לוקח על עצמו כל אחריות שהיא לכל הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור בסקירה זו, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינם מתחייבים כי שימוש במידע הכלול בסקירה זו עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top