למה בכלל להשקיע במניות?

השקעה במניות

לפני שניכנס לעובי הקורה ונדון ברעיונות השקעה ישנן כמה שאלות מהותיות עליהן יש לעלות קודם. הראשונה בהן – מדוע בכלל להשקיע במניות על פני אפיקי השקעה אחרים?

התשובה לשאלה זו, לטעמי, היא מאוד פשוטה: כדאי להשקיע במניות מכיוון שתוחלת הרווח (כלומר- הרווח הצפוי )בהשקעה זו הוא הגבוה ביותר מבין אפשרויות ההשקעה הזמינות. להלן נדון ביתרונות ובחסרונות של השקעה במניות.

תשואה ארוכת טווח של מניות

כדי להדגים נקודה זו – זהו הגרף עם הטווח הארוך ביותר שמצאתי תשואה ממוצעת של מניות – גרף המתבסס על נתונים משנת 1802 עד 2002.

במהלך תקופה זו התשואה הריאלית הממוצעת על מניות הייתה 6.6% בשנה. בתשואה זו, ובהתחשב בריבית דריבית, השקעה של דולר אחד במניות הכפילה את עצמה פי 704,997 (וזה לאחר ניכוי האינפלציה), לעומת אפיקי השקעה אחרים שלא הגיעו אפילו קרוב לכך.

על אף הנתונים היפים, אדם ציני יכול לטעון כי מדובר בבועה שמתנפחת כבר 200 שנה ללא כל בסיס במציאות. ובכן, מסתבר כי יש בסיס ברור המגבה את עליית מחירי המניות והוא העליה ברווחי החברות. ראו למשל את הגרף הבא, המציג את תשואתן של מניות אל מול הצמיחה ברווחים באותה התקופה:

תשואת מניות אל מול הצמיחה ברווחים החברות

כפי שניתן לראות אפילו בלי חישובים סטטיסטיים מסובכים, מדובר בקורלציה כמעט מושלמת. העליה במחירי המניות מתואם לעליה ברווח. ומדוע הרווח ממשיך ועולה? זו שאלה שקשה לענות עליה, אך אני חושד נראה שמדובר במאפיין אינטרנזי של הדרך בה חברה בע”מ פועלת, ובפרט חברה ציבורית. כן צריך להתחשב באופן בו עובדת קבוצה של מניות, כמו מדדי מניות.
ניתן לחשוב על חברה כגוף חי, המקבל החלטות בניסיון להוביל לשגשוג ולהגדלת הרווח, תוך שאיפה לתשואה מסוימת. אמנם לא תמיד השאיפות יצלחו וחלק מהשקעותיה של החברה ייכשלו באופן מחפיר, אך מנגד חלקן יצליח יותר מהצפוי. משכך, כאשר אנחנו נסתכל על קבוצה של מניות, מגוונת ככל הניתן ובסקטורים שונים, נצפה לראות שבאופן משוכלל תוכניותיה והשקעותיה של חברה נושאות פרי, אשר מביא בסופו של יום לתשואה חיובית בטווח הארוך.

לכך, יש להוסיף את העובדה החשובה כי כאשר אנו עוסקים בחברה בעירבון מוגבל (בע”מ) אזי השווי שלה החברה לעולם לא יכול להיות שלילי (אמנם קיימת דוקטרינה של “הרמת מסך”, אך הרמת מסך מעולם לא בוצעה לבעלי מניות מהציבור בחברה ציבורית), כך שבעוד השקעה פנטסטית תניב תשואה מדהימה לבעלי המניות (ניתן לחשוב על פיתוח האייפון כדוגמה), הרי שהשקעה קטסטרופלית באופן מקביל תביא את בעלי המניות לאיפוס בלבד. ואכן, מספר נמוך שלמניות אחראי לרוב התשואה של מדד מניות.

החיסרון העיקרי, או אף היחיד בהשקעה במניות על פני אפיקים אחרים הוא התנודתיות. אם העליה במחיר המניות הייתה קו ישר שמניב 10% בשנה אני מניח שלא היה אדם רציונאלי שמשקיע באפיק אחר. עם זאת, מניות יכולות לרדת, לעתים באופן ניכר בתקופה קצר ולכן על משקיע באפיק זה להתחשב בצורך שלו למזומן בשנים הקרובות. עם זאת, אם מדובר בכסף שמהווה חיסכון לטווח ארוך עבור אדם צעיר קשה להצדיק השקעה באפיק כלשהו אחר.

בפוסט הבא אדון באפשרות למקסם את התשואה ממניות אף מעבר לתשואה הממוצעת המתוארת לעיל.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top